تبلیغات
بنیان مرصوص - حساب پس انداز دعا

بنیان مرصوص

قرآن شفای جسم وجان ،غذای روح و روان ، دوای درد های ماست .

 
به تعبیر سید بزرگوار جناب آقای فاطمی­نیا "وقتی دعا می کنی یا به دامانت می ریزند یا به حسابت!" دامن چقدر جا دارد؟! حساب چقدر؟! به تعبیری گاهی دعا نقدی است و گاهی نیز اعتباری است که در نزد خدا٬ هیچ محدودیتی ندارد