تبلیغات
بنیان مرصوص - زردی بچه

بنیان مرصوص

قرآن شفای جسم وجان ،غذای روح و روان ، دوای درد های ماست .

 

زردی بچه

 

نوشته شده توسط:محمد صادقی


 

چه کار کنیم بچه ها زردی نگیرند


  امرو زه متاسفانه زردی بچه ها معزلی شده برای خانواده ها  وضررهای زیادی را به مادر و بچه می زند .  ودانشمندان علوم تجربی هم درمان گرا هستند  و علت یابی نمی کنند  تا راه پیشگیری را آموزش دهند  ما در این چند سطر

راههار آسانی را از سخنان  دانشمند طب سنتی  سر کار خانم زبیده خدایی  (نویسنده کتاب های خدایا چه بخورم  -خدایا چگونه شاد باشم) نقل می کنیم  ، امید است با به کار گیری آن ها از زردی کود کان  جلو گیری کنید  و ما را از دعای  خیرتان  بهره مند سازید .

  1 *در ماه  آخر بار داری  حتما پیاده روی کنید  (بخصوص غروب ها ).
  2 *  در ما ه آخر گر می نخورید  (مخصوصا پسته نخورید ).
   3 *  بع از تولد بچه  روز های اول  عرق کاسنی بخورید .

    و چهار تا دستور العمل که راجع به بچه است  وانشاء الله خواهم نوشت 
   لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید

                    
(ناهید موحدی  طلبه جامعه الزهرا (س) )