تبلیغات
بنیان مرصوص - سوره کوثر

بنیان مرصوص

قرآن شفای جسم وجان ،غذای روح و روان ، دوای درد های ماست .

 

سوره کوثر

 

نوع مطلب :تفسیر قرآن ،

نوشته شده توسط:محمد صادقی(آیه 1) «  إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ   »
             ما به تو خیر فراوان دادیم!

روى سخن در تمام این سوره به پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله است- مانند سوره و الضحى و سوره الم نشرح- و یكى از اهداف مهم هر سه سوره تسلّى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاى مكرر دشمنان است.

 منظور از «كوثر» در اینجا چیست؟ 
 شواهد دال بر اینكه مراد از آن ذریه پیامبر (صلى اللَّه علیه و آله و سلم) یعنى فرزندان فاطمه (علیها السلام) است و یا مراد هم خیر كثیر است و هم كثرت ذریه، چیزى كه هست كثرت ذریه یكى از مصادیق خیر كثیر است  بعضى گفته اند نهرى است در بهشت، سفیدتر از شیر، و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبّه‏هایى از درّ و یاقوت است ؛بعضى آن را به نبوت ؛ قرآن ؛ كثرت اصحاب و یاران‏ .ظاهر این است كه «كوثر» مفهوم وسیع و گسترده‏اى دارد كه هر یك از آنچه در بالا گفته شد یكى از مصداقهاى روشن آن است، و مصداقهاى بسیار دیگرى نیز دارد.

 سبب نزول :
در پاسخ كسى نازل شده كه رسول خدا (ص) را به اجاق كورى زخم زبان زد و این زخم زبان هنگامى بود كه قاسم و عبد اللَّه دو فرزندان رسول خدا (ص) از دنیا رفتند.

نكات :
فرزندان فاطمه (ع) ذریه رسول خدا (ص) هستند 
 از خبرهاى غیبى قرآن كریم است، چون همانطور كه مى‏بینیم خداى تعالى بعد از درگذشت آن حضرت بركتى در نسل آن جناب قرار داد، به طورى كه در همه عالم هیچ نسلى معادل آن دیده نمى‏شود، آن هم با آن همه بلاها كه بر سر ذریه آن جناب آوردند و گروه گروه از ایشان را كشتند.

منابع:

برگزیده تفسیر نمونه، ج‏5، ص:599               ترجمه تفسیر المیزان، ج‏20، ص: 639